DisclaimerAlgemeen
Blatter Legal, een handelsnaam van Blatter Legal & Management Services B.V. (Kamer van Koophandel nummer 17212513), verleent u toegang tot www.blatterlegal.com en de teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website. Door gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens conform ons Privacy- en Cookiebeleid. Blatter Legal behoudt zich het recht voor om content van deze website te verwijderen of te wijzigen zonder dat zij u hierover vooraf dient in te lichten. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootste zorg is besteed, aanvaardt Blatter Legal geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website zijn eigendom van Blatter Legal en haar licentiegevers.

Beperking van aansprakelijkheid
Alle materialen die via deze website worden aangeboden, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie. Blatter Legal accepteert uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Alle diensten en werkzaamheden van onze medewerkers worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Blatter Legal & Management Services B.V. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over deze website, deze disclaimer of ons Privacy- en Cookiebeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Blatter Legal
Provincialeweg 80A
5503 HJ Veldhoven
Netherlands
e-mail: info@blatterlegal.com

Versie september 2016.