Werknemersparticipatie

In de ‘war for talent’ is het voor ondernemers een grote uitdaging om de beste en slimste werknemers aan te trekken en te behouden. Talenten willen mee bouwen en daar ook voor beloond worden. Een salaris alleen is niet genoeg. Voor start ups is het bovendien een manier om – met beperkte financiële middelen – werknemers te belonen.

Varianten

Er zijn in Nederland verschillende varianten om werknemers mee te laten delen in de waardeontwikkeling van jouw onderneming:

Aandelen (Stock Purchase Plan)

Onder de voorwaarden van het Stock Purchase Plan verkrijgen werknemers aandelen in de holding of werkmaatschappij. Werknemers worden partij bij de aandeelhoudersovereenkomst en moeten worden uitgenodigd voor de algemene vergadering van aandeelhouders (ook indien zij stemrechtloze aandelen verkrijgen).

Bovendien kunnen ze – indien zij minimaal 1% van de aandelen bezitten – een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Indien er gewone aandelen (met stemrecht) aan de werknemers worden uitgegeven hebben zij uiteraard ook stemrecht.

Certificaten van aandelen (Stock Purchase Plan)

In het geval van een Stock Purchase Plan en het gebruik van een STAK (Stichting Administratiekantoor) worden er in plaats van aandelen certificaten uitgegeven aan werknemers. Deze certificaten geven recht op dividend en andere uitkeringen die aan de aandelen verbonden zijn (zoals bij een exit) maar de werknemers hebben geen stemrecht of vergaderrecht.

De STAK wordt partij bij de aandeelhoudersovereenkomst en heeft stemrecht bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur van de STAK bestaat meestal uit bestuurders van de onderneming. Hierdoor wordt de controle behouden. Deze constructie wordt in Nederland veel gebruikt.

Opties (Stock Option Plan)

In het Stock Option Plan wordt uitgewerkt op welk moment (bijvoorbeeld bij een gekwalificeerde financiering of het behalen van een bepaalde omzet) en tegen welke prijs (meestal met een korting) werknemers een aantal aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen. Pas bij de uitoefening van het optierecht worden de aandelen of certificaten geleverd en worden de werknemers aandeelhouder (zie variant 1.) of certificaathouder (zie variant 2.).

Omdat er bij implementatie van het Stock Option Plan nog geen aandelen of certificaten hoeven te worden uitgegeven (bij een notaris) is het opzetten goedkoper dan een Stock Purchase Plan.

Stock Appreciation Rights

Stock Appreciation Rights (SAR’s) geven werknemers niet het recht om (uiteindelijk) aandelen of certificaten te verkrijgen. In plaats daarvan krijgen werknemers een vordering op de holding of werkmaatschappij die gekoppeld is aan de waardeontwikkeling van de onderneming. Bij het toekennen van de SAR’s wordt de waarde van de onderneming berekend door een bepaalde formule en wordt vastgesteld hoe hoog de SAR’s zijn (meestal uitgedrukt in een percentage van aandelen).

Voorbeeld: Een werknemer krijgt een SAR met een waarde die gelijk is aan 2,5% van de aandelen. Bij toekenning van de SAR is de waarde van de onderneming EUR 500,000 en is de SAR dus EUR 12,500 waard. Als de werknemer de SAR vervolgens uitoefent bij een waardering van EUR 2,000,000 heeft de SAR een waarde van EUR 50,000. De positieve waardeontwikkeling, in dit geval EUR 37,500, wordt in cash uitgekeerd aan de werknemer.

Het voordeel van een SAR is dat er geen aandelen of certificaten hoeven worden uitgegeven aan werknemers. Hierdoor is het een goedkope variant waar weinig papierwerk bij komt kijken. Bovendien is de SAR uikering, anders dan bij de uitoefening van opties, aftrekbaar van de winst van de onderneming.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de participatie door werknemers binnen uw onderneming. Wij adviseren met grote regelmaat over alle varianten van werknemersparticipaties. Specialist werknemersparticipatie

Bart Hesemans

Bart Hesemans

Jouw wapen in de 'war for talent': werknemersparticipatie
Bart Hesemans - Specialist

Onze klanten

Enkele van onze klanten

Innovation / Growth / Commitment

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van ons contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Natuurlijk kunt u ons ook direct mailen of bellen.