CEVAP

Cevap heeft een unieke technologie ontwikkelt en verovert daarmee steeds meer markten. Blatter Legal ondersteunt haar daarbij met plezier.

OVER CEVAP

CEVAP Technology is een startup op het gebied van waterzuiveringstechnologie. CEVAP Technology ontwikkelt een oplossing voor thermische waterzuivering door het toepassen van unieke technologie die wordt aangedreven door restwarmte. CEVAP Technology heeft een slim, op verdampers gebaseerd prototype ontwikkeld dat moeilijke afvalwaterstromen economisch kan verwerken. CEVAP heeft goede thermische prestaties kunnen aantonen met behulp van goedkope materialen, waardoor het gebruik van een multi-effect verdampingssysteem op basis van cartridges mogelijk is, dat zowel de operationele kosten als de initiële investeringskosten minimaliseert. Het gebruik van vervangbare cartridges elimineert de noodzaak van uitgebreide (chemische) reiniging, voorbehandeling en stilstand van het systeem door vervuiling en kalkaanslag. De totale doelmarkt voor CEVAP is de lage tot middelzware (afval)waterstroomkloof, waarvoor momenteel geen economische oplossing beschikbaar is. De eerste doelmarkten zijn de Biomassa en Chemische industrie; toekomstige markten zijn onder meer de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de farmaceutische industrie en de drinkwaterindustrie.

CEVAP & BLATTER LEGAL

Blatter Legal ondersteunt Cevap al enige jaren met veel plezier bij de ontwikkeling van de onderneming. En dan met name op het gebied van het ondernemingsrecht (termsheets, aandeelhoudersovereenkomsten, leningsovereenkomsten) en commerciële contracten (bijv. supply agreements en development services agreements), International Sales Agreements en Management Agreements) en algemeen juridisch advies.

Innovation / Growth / Commitment

Klant worden?

Wilt u ook klant worden?