Onera

Onera staat voor een revolutionaire verandering in de slaapdiagnostiek. Blatter Legal is blij daar een steentje aan bij te kunnen dragen.

OVER ONERA

Onera is een spin-off van imec Nederland en houdt zich bezig met slaapdiagnostiek. Binnen Nederland kampen steeds meer mensen met een slaapstoornis. Hierbij kan gedacht worden aan slapeloosheid, slaapapneu en narcolepsie. Gezien het feit dat een mens gemiddeld 32 jaar van zijn of haar leven besteedt aan slapen, is het natuurlijk vervelend wanneer het slapen je niet goed af gaat. Om de oorzaak te achterhalen van jouw slaapproblemen heeft Onera een methode ontwikkeld die eenvoudiger is dan de huidige onderzoeksmethode. In plaats van veel sensoren kunnen de patches van Onera eenvoudiger testen waar de slaapstoornis vandaan komt. Bovendien is Onera’s oplossing voor patiënten goedkoper dan de bestaande technieken. Kortom maakt Onera slaapdiagnose toegankelijker en opent daarmee de weg naar een goede nachtrust voor iedereen.

ONERA & BLATTER LEGAL

Blatter Legal ondersteunt de mensen van Onera al enige jaren met veel plezier bij de ontwikkeling, financiering en het beheer van hun product en dan met name op het gebied van het opmaken en uitonderhandelen van relevante overeenkomsten op het gebied van het ondernemingsrecht (investeringsronde, termsheets, aandeelhoudersovereenkomsten, leningsovereenkomsten) en commerciële contracten (bijv. licentieovereenkomsten, consultancy overeenkomsten en research and collaboration overeenkomsten) en algemeen juridisch advies. 

Innovation / Growth / Commitment

Klant worden?

Wilt u ook klant worden?