Samenwerking tussen TU/e, Alltrons, Het Laar, AAG

Samenwerking tussen TU/e, Alltrons, Het Laar en AA: Living Lab.

COVID-19 raakt de hele samenleving. Een van de sectoren die forst geraakt wordt, is de zorgsector. Met het oog op een mogelijke tweede golf zijn de Technische Universiteit Eindhoven, onze klant Alltrons, woonzorgaanbieder Het Laar, en AAG een samenwerking aangegaan.

Het doel van de samenwerking is om een woon- en zorgomgeving te creëren waarbij de afstand tussen alle betrokkenen gewaarborgd wordt en tegelijkertijd een prettige woon- en zorgomgeving behouden blijft.  Om dit doel te realiseren is er in Het Laar een Living Lab ontwikkeld.

In het Living Lab worden met behulp van de door Alltrons ontwikkelde technologie bewegingsstromen gemonitord. De uitkomst hiervan wordt ingezet om aanpassingen door te voeren in de inrichting van het woonzorgcentrum. Op deze manier kan een omgeving worden gecreëerd  waarbinnen de bewoners en de zorgmedewerkers zich op natuurlijke wijze zo gaan verplaatsen dat de afstand automatisch gewaarborgd blijft.  

Wij wensen alle partijen veel succes met deze samenwerking.Innovation / Growth / Commitment

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van ons contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Natuurlijk kunt u ons ook direct mailen of bellen.