Cloud contracten en traditionele IT-contracten: wat zijn de verschillen?

Er bestaan verschillende soorten IT-contracten. Een aantal hiervan zijn contracten betreffende het kopen of huren van hardware, het ontwikkelen van specifieke software, een softwarelicentie, het onderhoud van software of hardware of outsourcing. Vaak worden verschillende elementen samengevoegd in de uiteindelijke overeenkomst. Met de komst van Cloud services is er echter een hoop veranderd in de wereld van IT-contracten. Cloud contracten kunnen gezien worden als een vorm van IT-contracten, maar zijn anders dan de traditionele IT-contracten. De belangrijkste verschillen zetten wij hierna graag voor u op een rijtje.

Traditionele IT-contracten

Vaak bevat een groot traditioneel IT-project een breed scala aan diensten of producten, zoals projectmanagement, softwareontwikkeling, levering van de standaard software, implementatie hiervan, onderhoud en eventuele training. Daarnaast vindt de gegevensverwerking plaats bij de klant, tenzij er gebruik wordt gemaakt van outsourcing. Er vindt hoofdzakelijk een nauwe interactie plaats tussen de partijen en er wordt gesproken over “levering” van specifieke diensten, software of hardware.

Cloud contracten

De intrede van Cloud services heeft echter een hoop veranderd. Door middel van de Cloud, worden gegevens niet meer opgeslagen op de hardware van de ontvangende partij, maar op het internet. De aanbieder van de Cloud service stelt ruimte beschikbaar in een datacenter, waar de ontvangende partij, al dan niet tegen betaling, gebruik van kan maken. Aan Cloud services zijn over het algemeen de hierna genoemde eigenschappen toe te kennen. Vaak zijn Cloud contracten niet-onderhandelbaar, aangezien er sprake is van een vaststaand “pakket” waar de ontvangers van de service gebruik van maken. Het (mogelijk) grote aantal gebruikers hangt hiermee samen: er kan niet voor iedere gebruiker een ander contract worden opgesteld. In feite geldt dus: “take it or leave it”. Ook het standaard karakter van de Cloud services sluit hierbij aan. In tegenstelling tot de traditionele IT-projecten, wordt bij Cloud vaak alleen een service aangeboden. Een training, hardware, projectmanagement en softwareontwikkeling kom niet zo vaak voor bij een Cloud contract. Een laatste eigenschap van Cloud contracten is het feit dat er geen gegevensverwerking en opslag plaats vindt bij de klant, maar bij de aanbieder van de Cloud service.

Structuur van de contracten

Niet alleen de inhoud, maar ook de structuur van Cloud contracten en traditionele IT-contracten verschilt. Een traditioneel IT-contract bestaat uit twee delen: de eigenlijke juridische overeenkomst en schema’s. Deze schema’s bevatten dan informatie over begrippen, een service level agreement, informatie omtrent het testen en accepteren van het IT-project, clausules omtrent communicatie, sancties en een software escrow. Een Cloud contract bestaat uit vier verschillende onderdelen, te weten: de voorwaarden voor de dienstverlening, de service level agreement, een beleid voor aanvaardbaar gebruik en een privacybeleid. 

Contact

Wilt u graag hulp bij het uitonderhandelen of opstellen van IT-contracten? Of dit nu een traditioneel IT-contract of een Cloud contract betreft, wij helpen u hier graag bij! Neem vrijblijvend contact op met Blatter Legal, om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.Specialist cloud contracten en traditionele it-contracten: wat zijn de verschillen?

Diane Renders

Diane Renders

Vragen over traditionele IT-contracten of de meer en meer voorkomende Cloud contracten? Bij ons bent u aan het goede adres!
Diane Renders - Specialist

Onze klanten

Enkele van onze klanten

Innovation / Growth / Commitment

Neem contact op

U kunt contact met ons opnemen door het invullen van ons contactformulier. Wij reageren zo spoedig mogelijk. Natuurlijk kunt u ons ook direct mailen of bellen.